Disclaimer

Privacy Statement  • Gebruik van cookies • Herroepingsrecht •  Disclaimer •  Algemene verkoopsvoorwaarden

PRIVACY-STATEMENT
In overeenstemming met de General Data Protection Regulation GDPRen Algemene Verordening Gegevensbescherming  AVG (dat is de privacywetgeving om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen) en de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u steeds inzage in de persoonsgegevens die u via deze website aan ons bezorgt. Indien u dat wenst worden deze gegevens gecorrigeerd of geschrapt.
Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons altijd contacteren van deze  Privacy pagina.

Persoonsgegevens:
Wij verzamelen geen persoonsgegevens tenzij u deze ons op vrijwillige basis verstrekt om een dienst te vragen of om een aankoop te doen. (Door o.a. dit aan te vinken in onze onze online en offline formulieren) Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan ons dan worden deze onverwijld opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Deze gegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden om de klantenrelatie te onderhouden.  Zoals het afwerken van een order, het registreren van garanties, het garanderen en vereenvoudigen van bijbestellingen.  Wij kunnen deze ook gebruiken om u op periodieke basis te informeren over o.a. updates van goederen en van ons productgamma.

Openbaarmaking van persoonsgegevens:
Als u ons vraagt om een goederen te leveren of goederen te verzenden, dan worden uw persoonlijke gegevens, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, uitsluitend gebruikt voor zover noodzakelijk voor het leveren van de diensten of de uitvoering van de overeenkomst. Dit omvat eventueel de overdracht van uw gegevens aan transportbedrijven, dochterondernemingen, kredietverlening of andere gebruikte serviceverleners voor de dienstverlening of contractafwikkeling. Voor de afwikkeling van betalingen kunnen wij uw betalingsgegevens delen met onze bank (KBC Havenlaan 2, B-1080, Brussel).

De gegevens worden zolang bewaard als nodig om onze relatie te kunnen co